Dala-Floda Värdshus>  
 
Historik
 
  Värdshuset Mat & Logi Konferens Kontakt Om oss Upplevelser Aktuellt
 
Samarbetspartners   Krav   Våra miljömål   Värdshusets historia

Värdshuset
firade 100 års-jubileum år 2010.

Tillbakablick
Gästgiveritradition finns i Syrholn, en av Dala-Flodas många små byar, från 1700-talet.

Flosjön nyttjades sommar och vinter runt 1800-1900 sekelskiftet för turismen; Ångbåtsturer, badet i Syrholn kom till, roddtur till Storhälla-badet, spark- och biltävling på isen mm.

Pensionatsrörelsen blomstrade i Syrholn från 1910-talet.

Sommaren 1910 drev Brita Bannbers pensionat i Lasses Jons gård. Föräldrarna fortsätter verksamheten genom att ta emot nattgäster från Fredriksbergs Pensionat, nuvarande Fredriksbergs Herrgård.

Floda Hemslöjdsförening bildades 1926.

Brita Bannbers startar Pensionat Jonases Värdshus 1937 och utökar verksamheten 1945.

Böril Bannbers blir den välkände krögaren på "Jonases" under 1960-talet.

Christina och Paul Aarts påbörjar 1979 arbetet med att skapa ett annorlunda Värdshus som genom åren fått många utmärkelser för den goda maten och fina miljön.

2008 skapas "Det ekologiska Värdshuset", som ges namnet Dala-Floda Värdshus. Evalotta och Per Ersson är nytt värdshusfolk.

Källor: Muntliga källor samt skrifter av Gunnar Zetterqvist och Böril Bannbers


 

En kort historisk berättelse från år 1910
Sommaren, 1910, drev Lasses Jons dotter Brita pensionat i föräldra- hemmet. Brita som då var mycket ung träffade på kommidsommarfesten studenten Ola Bannbers från Falun som hon sedemera gifte sig med och flyttade till Falun. Under många år därefter tog Lasses Jon och hans hustru Anna Larsdotter emot nattgäster från Fredriksbergs Pensionat (Nuvarande Fredriksbergs Herrgård) liksom många andra gårdar i Syrholn. Till pensionatet kom många kulturpersonligheter, Erik Axel Karlfeldt med sköterska, Sven Hedin, Hugo Alfvén m.fl. En krona per dygn och bädd fick värden som också höll med sänglinne, bäddutrustning och städning.

Pensionatsrörelsen var livaktig under 1900-talets början och för dem som ville uppleva något annorlunda var Dala-Floda, "Dalarnas Lustgård" en jungfrulig, vacker och outforskad trakt som efter järnvägens tillkomst 1905 var lättillgänglig. Redan före sekelskiftet var Siljansbygden ett väletablerat turistmål.

Pensionat Jonases Värdshus
Lasses Jon var en mycket driftig man och startade tillsammans med Lennart Wålstedt och Spel-Kisti Floda Hemslöjdsförening omkring år 1926. Efter noggrann kvalitetskontroll och märkning såldes de vävda varorna i Hemslöjdsbutiken som var inhyst i Lasses Jons stuga. När Brita Bannbers 1937 byggde om stugan till pensionat Jonases Värdshus så flyttades hemslöjden till Brittas kusiner, till granngården, Jonases kullors gård.

Britas man Ola Bannbers studerade medicin, geologi och kom att arbeta med folklivsforskning. Han var med om att starta Dalarnas Museum och blev amanuens på Nordiska museet.

Brita och Ola Bannbers värdshus utökades 1945 genom köp av Fredriksbergs Pensionat, herrgården, som fru Anna Andersson med stor framgång drivit i nästan 30 år. Den lättjefulla pensionatstillvaro som beskrivs från början av seklet var få förunnat. Det var grosshandlare, företagare, högre tjänstemän och utövare av fria yrken som kunde disponera sin tid.

Bykrogen Jonases Värdshus
Böril Bannbers som var en "riktig" krögare med rund mage tog över sina föräldrars värdshus 1957t. Det sägs att han var en glad, lättsam och kararktärsfull person. Jonases Värdshus var välkänt i trakterna runt Dala-Floda. Folk kom långväga för att mestadels dricka pilsner. Historien berättar om smörgåsen med pålägg som åkte in och ut ur köket. Man var nödd och tvungen att ta något ätbart till men det var pilsnern man ville åt.

En ny tid- Värdshuset i Dala-Floda
Då det unga paret Christina och Paul Aarts förälskade sig i det gulrappade, vildvinstäckta värdshuset 1979 var det ganska nedgånget. Med mycket energi och stor kreativitet påbörjade de sitt livsverk. Christina var språklärare och Paul, som är från Holland, konstnär i grunden. Båda var mycket intresserade av makrobiotisk mat, helheten i livet. Deras livsstil och miljöengagemang ledde till att Värdshuset blev bland de första miljöcertifierade restauranger och hotell i Sverige.

Sedan 2008 bor och verkar Christina och Paul på ön Lamu i Kenya där de driver ett pensionat. www.subirahouse.com

Dala-Floda Värdshus idag
Vetskap om den gångna historien ger värdshuslivet ännu en dimension för oss, Evalotta och Per Ersson, som 2008 tog över efter Christina och Paul Aarts. Mycket är förändrat, sett ur ett hundraårsperspektiv, men platsen är densamma, byn Syrholn känns säkert igen om Lasses Jon och hans hustru Anna Larsdotter skulle komma på besök. Fortfarande är det sommaren som lockar flest gäster till Värdshuset men även andra tider på året ger underbara upplevelser och njutning på Värdshuset. Vi fortsätter och snarare förstärker miljökonceptet. Vårt mål är att bli det bästa ekologiska värdshuset i Sverige! Genuin, sinnlig och ekologisk är våra ledord.

Varmt välkommen till Värdshuset!